Premise Business Address
Map
Kate Harris
fancy bazaar [1931 ]
260 Gloucester Road
Kate Harris fancy bazaar GR 260
Map
Ernest Holder
umbrella mkr. [1931 ]
178 Gloucester Road
Ernest Holder umbrella mkr. GR 178
Map
Fisher & Sons, ltd.
umbrella manufacturers [1931 ]
51 Gloucester Road
Fisher & Sons, ltd. umbrella manufacturers GR 51
Map
Meaden Stores
china dealers [1931 ]
395 Gloucester Road
Meaden Stores china dealers GR 395